Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  10/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
タタンカ (常設テント) - - - - - × × × - - - × × × × -
リッジロッジ - - × - - - × × × × - - - × -
センターフィールド (ACつきオートサイト) - - × - - - × × × × - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) - - × - - - × × × × × - - - × -
スカイフィールド - - - - - × × × × × - - - -
野営 (林間フリーサイト) - - - - - × × × - - - -
ブッシュクラフトフィールド - - - - - × × × × × × × - - - × × -
デイキャンプ(日帰り利用) - - × × × × - - - × × × × × × × × × × - - - × × × -