Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  2/12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
タタンカ (常設テント) × × × - - - × × × × × × × × × × × × - - - × × × - - - ×
リッジロッジ × × - - - - - - × × - - -
センターフィールド (ACつきオートサイト) - - - - - - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) - - - - - - - - -
スカイフィールド - - - - - - - - -
野営 (林間フリーサイト) × × - - - - - - - - -
ブッシュクラフトフィールド × × - - - - - - - - -
デイキャンプ(日帰り利用) × × × - - - × × × × × × × × × × × × - - - × × × - - - ×