Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  1/24 25 26 27 28 29 30 31 2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
タタンカ (常設テント) × - - - × × × × - - - × × × × - - - × × × × - - - × × ×
リッジロッジ × - - - × × × - - - - - - × × × - - -
センターフィールド (ACつきオートサイト) × - - - × × × - - - - - - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) × - - - × × × - - - - - - - - -
スカイフィールド × - - - × × × - - - - - - - - -
野営 (林間フリーサイト) × - - - × × × - - - - - - × × × - - -
ブッシュクラフトフィールド × - - - × × × - - - - - - × × × - - -
デイキャンプ(日帰り利用) × - - - × × × × - - - × × × × - - - × × × × - - - × × ×