Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  3/26 27 28 29 30 31 4/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
タタンカ (常設テント) × × × × × - - - × × × × × × × × × × × × × × × - - - × ×
リッジロッジ × × - - - - - - × - - -
センターフィールド (ACつきオートサイト) - - - - - - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) - - - - - - × - - -
スカイフィールド - - - - - - - - -
野営 (林間フリーサイト) - - - - - - - - -
ブッシュクラフトフィールド - - - - - - × × - - -
デイキャンプ(日帰り利用) × × × × × - - - × × × × × × × × - - - × × × × - - - × ×