Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  6/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
タタンカ (常設テント) - × × × × - - - - - - - - - - -
リッジロッジ - × × × × - - - - - - - - - - -
センターフィールド (ACつきオートサイト) - × × × × - - - - - - - - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) - × × × × - - - - - - - - - × - -
スカイフィールド - × × × × - - - - - - - - - × - -
野営 (林間フリーサイト) - × × × × - - - - - - - - - - -
ブッシュクラフトフィールド - × × × × - - - × × - - - × × - - - × - -
デイキャンプ(日帰り利用) - × × × × - - - × × × × - - - × × × × - - - × × × × - -