Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  6/24 25 26 27 28 29 30 7/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
タタンカ (常設テント) - - - × × × × - - - - - - ×
リッジロッジ - - - × × × × - - - × - - - × ×
センターフィールド (ACつきオートサイト) - - - × × × × - - - - - - × ×
スィートフィールド (ACつき林間サイト) × - - - × × × × - - - - - - × ×
スカイフィールド × - - - × × × × - - - × × - - - × × ×
野営 (林間フリーサイト) - - - × × × × - - - × × × × - - - × × × × × × × ×
ブッシュクラフトフィールド × - - - × × × × - - - × - - - × ×
デイキャンプ(日帰り利用) × × × - - - × × × × - - - - - - - - - - - - - - - - - -