Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  9/22 23 24 25 26 27 28 29 30 10/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
タタンカ (常設テント) × - - - × × × × - - - - - - - - -
リッジロッジ × × × - - - × × × × - - - × × × - - - × - - -
サルベージロッジ × × × - - - × × × × - - - × - - - - - -
センターフィールド (ACつきオートサイト) × - - - × × × × - - - × × - - - - - -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) × × - - - × × × × - - - × × - - - - - -
スカイフィールド × × × - - - × × × × - - - × × - - - - - -
フォレストフィールド × - - - × × × × - - - × × - - - - - -
ブッシュクラフトフィールド × - - - × × × × - - - × - - - - - -
デイキャンプ(日帰り利用) × × × × × × × × × × × × × - × × × × - - - × × × × - - -