Rising Field
Karuizawa

サイト空き状況

  4/24 25 26 27 28 29 30 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
リッジロッジ × - - - - - - - × -
サルベージロッジ - - × × × × × × × × × × × - - - × × × × - - - × × × × -
センターフィールド (ACつきオートサイト) - - × × × - - - - - - × -
スィートフィールド (ACつき林間サイト) - - × × - - - - - - × -
スカイフィールド - - × × × × - - - - - - × -
フォレストフィールド - - × - - - - - - × -
ブッシュクラフトフィールド - - - - - - - - × -
デイキャンプ(日帰り利用) - - × × × × × × × × × × × - - - × × × × - - - × × × × -